Ốc Hương

TGHS-01-850x400

Nướng mọi /  Hấp sả ớt / Rang / Muối / Hấp cốt dừa