Thế Giới Hải Sản 1: 18 Trần Kim Xuyến

Thế Giới Hải Sản 2: 75A Trần Hưng Đạo

Thế Giới Hải Sản 3: Tháp C, Toà Golden Palace, Mễ Trì

Thế Giới Hải Sản 5: 60 Vũ Trọng Khánh (Mỗ Lao), Hà Đông

Thế Giới Hải Sản 6: 36 Điện Biên Phủ, Ba Đình