Bào Ngư

baongu

Sashimi / Sốt Dầu Hào / Nướng Mỡ Hành / Sốt Hồng Xíu