CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN (THẾ GIỚI HẢI SẢN)

(Thời gian áp dụng từ ngày 18/08/16)

Khách hàng Điều kiện cấp thẻ Ưu đãi Hình thức Sinh nhật Lễ tết
GOLD Tặng thẻ tất cả KH 3% Tích điểm

(1 điểm = 1000 VNĐ)

Dùng cho giao dịch lần sau

Giảm trực tiếp thêm 5%
Tặng hoa hoặc bánh
SMS chúc mừng
DIAMOND Nhóm KH GOLD chi tiêu ≥ 20 triệu/quý 5%
PARTNER KH vai trò tổ chức liên hoan hoặc giới thiệu khách khác tới 10% Nhận tiền hoa hồng
(Không trùng với hóa đơn đã được chiết khấu)
Giảm trực tiếp thêm 5%
Tặng hoa hoặc bánh
SMS chúc mừng
VIP  DIAMOND có chi tiêu
≥ 50 triệu/quý
10% Chiết khấu trực tiếp Giảm trực tiếp thêm 5%
Tặng hoa hoặc bánh
SMS chúc mừng