1477641395-an-hai-san-trung-iphone-7-2 (1)

Ăn hải sản, trúng iPhone 7

Bốn chiếc iPhone 7 Gold 32 Gb cùng 20.000 giải thưởng may mắn đang chờ đợi chủ nhân, trong chương trình Ăn hải sản, trúng iPhone 7 của hệ thống nhà hàng siêu thị Thế Giới Hải Sản.

Nằm trong chương trình ưu đãi Ăn hải sản, trúng iPhone 7 của hệ thống Nhà hàng Siêu thị Thế Giới Hải Sản (từ ngày 20/10 tới 20/11), bạn sẽ có cơ hội là chủ nhân của một trong bốn chiếc iPhone 7
Nằm trong chương trình ưu đãi Ăn hải sản, trúng iPhone 7 của hệ thống Nhà hàng Siêu thị Thế Giới Hải Sản (từ ngày 20/10 tới 20/11), bạn sẽ có cơ hội là chủ nhân của một trong bốn chiếc iPhone 7 khi tới thưởng thức hải sản và nhận mã dự thưởng của chương trình.