Giá :  750.000đ/kg  – 600.000đ/kg
Giá :  2.350.000đ/kg – 2.115.000đ/kg
Giá :  700.000đ/kg –  630.000đ/kg
Giá :  800.000đ/kg – 720.000đ/kg
Giá : 25.000đ/kg – 22.500đ/kg
Giá:  2.000.000/kg  – 1.800.000đ/kg
Giá: 290.000đ/kg – 232.000đ/kg
Giá: 600.000đ/kg – 480.000đ/kg
Giá : 450.000đ/kg – 315.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg
Giá : 180.000đ/con  – 90.000đ/con
Giá chỉ từ: 630.000đ/kg