Vodka Bạch Dương

vodka-ca-sau-xanh2-600x330

Vodka Bạch Dương 550ml / Vodka Bạch Dương 750ml