Tu Hài

mon-ngon-tu-hai

Nướng Mỡ Hành / Xào Su Hào / Bỏ Lò Phomai / Nướng Giấy Bạc / Hấp Sả Ớt