Tôm Mũ Ni

tommuni

Rang Muối / Hấp Bia Sả / Nướng Muối Sả / Bỏ Lò Phomai / Nướng Mọi