Tôm Hùm Baby Đỏ

tom-hum-baby-nuong-moi

Bỏ Lò Phomai / Rang Muối / Hấp Vang Trắng / Rang Muối / Nướng Mọi