Súp ngao vàng mùng tơi

ngao

Bát canh ngao giàu dinh dưỡng, ngọt mát