Sò Dương

soduong_1

Nướng Mỡ Hành / Hấp Gừng Sả / Xào Cần Tây