Salad thiên đường xanh

fresh mixed vegetable salad studio shots

Món ăn giàu dinh dưỡng, rất mát và bổ cho sức khoẻ