Salad ra trộn

5_3

Rất ngon và thanh vị của rau mầm. Đặc biết rất giàu dinh dưỡng và chất xơ