Ốc Vòi Voi

oc_voi_voi_master

Gỏi / Cháo / Bỏ lò phomai / Nướng mỡ hành / Xào hành răm / Xốt hồng xíu