Nộm sứa tam vị

nom-tamvi

Tổng hòa của ba vị: ngọt – chua – cay, món nộm sứa tam vị