Ngán Tự Nhiên

ngheuhapbia_june2012

Rượu Tiết Ngán / Canh Ngán Mùng Tơi / Ngán Bọc Bạc Hấp / Ngán Nướng Mỡ Hành