Mực

tghs02

Nướng / Chiên Bơ Tỏ / Xào Cần Tỏi / Hấp Gừng