CẢM NHẬN CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG:

Ngày dùng bữa:

1.Thời gian lên món:

2. Chất lượng phục vụ:

3. Chất lượng đồ ăn:

4. Không gian:

5. Mức hấp dẫn của chương trình ưu đãi:

6. Thanh toán nhanh gọn, chính xác:

QUÝ KHÁCH BIẾT ĐẾN THẾ GIỚI HẢI SẢN QUA KÊNH NÀO

Vấn đề gặp phải

Góp ý:


Họ và tên khách hàng:

Địa chỉ Email:

Số điện thoại:

Địa chỉ: